חדשות

אושרה ייצוגית נגד PayPal: כפתה המרת מטבע ועמלת המרה על לקוחותיה הישראלים

בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד ההמרה הכפויה שמחייבת חברת PayPal  את לקוחותיה וגבייתה של עמלת המרה בגובה 2.5% עבורה.

המבקש, רז קלינגהופר, כמו רבים אחרים בארץ ובעולם, מחזיק בשני חשבונות PayPal לצורך ביצוע וקבלת תשלומים בעסקאות המבוצעות ברשת אינטרנט. החשבון האחד משמש אותו לצרכיו האישיים והשני לצרכים עסקיים. לטענתו, כאשר ביקש לבצע משיכה מחשבונו העסקי לחשבון הבנק הישראלי שלו, נאלץ להמיר את הכספים מדולרים לשקלים ולא התאפשר לו להעבירם כמות שהם, לחשבון הבנק הישראלי. בנוסף על אף שהמשיכה הוצגה כמשיכה "ללא תשלום עמלה" והסכומים הוצגו כ"סכום ברוטו", כללה בפועל ההמרה עמלה בסך של 2.5% מסכום המשיכה, כאשר עמלה זו הוסוותה בשער החליפין על פיו נעשתה ההמרה וזאת מבלי שהדבר עוגן בהסכם המשתמש ומבלי שניתן עליו גילוי הולם. 

לטענת קלינגהופר, נוסח הסכם המשתמש של המשיבה לא כלל, עד סמוך להגשת התובענה, התייחסות להמרה הכפויה ולעמלת ההמרה הכפויה. עניין זה תוקן אומנם מששונה הסכם המשתמש של פייפאל במחצית השנייה של שנת 2013 בעקבות הגשת התובענה, אולם לטענת קלינגהופר, על המשיבה לפצות את לקוחותיה על נזקיהם עבור המרות כפויות שבוצעו קודם לתיקון הסכם המשתמש, ולהשיב להם את עמלת ההמרה הכפויה שגבתה עד למועד האמור.

לטענת חברת PayPal, בפני קלינגהופר וכל לקוח הנמנה על הקבוצה אותה הוא עותר לייצג, עמדו מספר אפשרויות למשיכת הכספים הצבורים בחשבונו. קלינגהופר בחר ביודעין, באפשרות של העברת הכספים לחשבון בנק ישראלי. לו היה המבקש בוחר בהעברה לחשבון בנק בארה"ב או בהעברה לכרטיס ויזה דולרי לא הייתה מבוצעת כל פעולת המרה ע"י פייפאל. לשם ביצוע פעולת המשיכה של יתרת הכספים נדרש לקוח פייפאל להזין, לבדוק ולבסוף לאשר שורה של פעולות במסגרת המסכים השונים הנפתחים בפניו, וכי ברור לכל לקוח המגיע למסך האישור הסופי, טרם ביצוע הפעולה, כי תבוצע עבורו המרה של המט"ח וכי נגבית בגין כך עמלת המרה.

בית המשפט אישר את הבקשה וקבע, כי יש לאשר את ניהול התובענה כייצוגית, כיוון שקיימת אפשרות סבירה שהשאלות העומדות בלב המחלוקת, יוכרעו לטובת הקבוצה. לאור לשון הסכם המשתמש ותכליותיו בעת הגשת התובענה, הקנה הסכם המשתמש ללקוח פייפאל זכות לדרוש, כי משיכת הכספים תבוצע במטבע בו נוהל החשבון לחשבון הבנק הישראלי שלו (לפחות, כל עוד לא הייתה מניעה מעשית לבצע העברה שכזו). אם אכן כך, אזי העובדה שפייפאל לא יצרה אופציה שכזו, אלא אפשרה רק משיכה של הכספים לחשבון בנק ישראלי לאחר המרתם לשקלים חדשים, מהווה הפרת התחייבויותיה כלפי ציבור לקוחותיה, ועומדת לכל לקוח פייפאל שנפגע עקב הפרה זו זכות לפיצוי בגין נזקיו. לגבי שאלת ההמרה, קבע בית המשפט כי ניסוחו של הסכם המשתמש בעת הגשת התובענה היה פגום ולא קבע כי יש לשלם עמלת המרה בגין משיכת כספים מחשבון פייפאל לחשבון בנק ישראלי. עוד ציין בית המשפט, כי פייפאל, היא מאותם גופים עליהם מוטלות במשפט הישראלי חובות גילוי מוגברות, שכן היא מצויה בעמדת שליטה ביחס לאינטרס הרכוש של לקוחותיה (גביית כספים וניהול חשבונות בעבורם).

ת"צ 39292-04-13 קלינגהופר נ' PayPal Pte. Ltd

ניתן ביום [31.05.2015] בבית המשפט המחוזי מרכז לוד בפני כבוד השופט  פרופ' עופר גרוסקופף

חזרה